Bruksanvisning

Varje produkt från Le Creuset är designad för att uppfylla mångskiftande behov i matlagningen och för att vara optimalt användarvänlig. Vänligen läs igenom den här bruksanvisningen innan du använder din produkt från Le Creuset för första gången. Bruksanvisningen innehåller information om hur du utnyttjar köksutrustningens funktioner på bästa möjliga sätt, samt skötselråd för produkterna.

 • Gjutjärn

  Innan produkten tas i bruk

  Innan produkten används första gången ska allt emballage och alla etiketter avlägsnas. Diska därefter produkten i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj av produkten grundligt och torka den.


  Så här använder du produkterna


  Värmekällor

  Gjutjärnsprodukter från Le Creuset kan användas på alla plattor inkl. gasplattor, elplattor, glaskeramikhällar, induktionshällar och i alla typer av ugnar, vedspisar, utomhusgrillar etc.

  Vid användning på glaskeramik- eller induktionshäll ska man alltid lyfta produkten när man flyttar den. Drag eller skjut aldrig produkten över hällen då detta kan skada både bottnen på produkten samt glaskeramikhällen.

  Använd alltid en platta som motsvarar produkten storleksmässigt för att uppnå största möjliga effektivitet och för att undvika överupphettning av sidorna på produkten samt skador på handtagen.

  Gaslågor ska begränsas till bottnen av produkten och får ALDRIG slå upp längs sidorna.

  Långa handtag ska placeras så att de inte sticker ut över kanten på spisen eller ut över andra kokzoner.


  Inställning av temperatur

  Den sandfärgade, invändiga emaljen är särskilt lämplig för långsam tillagning på låg till medelhög värme och medelhög temperatur.

  Värm alltid upp produkten på låg till medelhög värme tills den har uppnått en medelhög till hög temperatur – det ger bäst resultat i matlagningen, även när man steker och fräser/bryner. Låt produkten sakta bli genomvarm då det ger det jämnaste och mest effektiva resultatet. När produkten väl är varm kan man fortsätta med all matlagning på en lägre temperatur.

  Höga temperaturer ska bara användas vid kokning av vatten till grönsaker eller pasta eller vid reducering av fond eller sås.

  Höga temperaturer får ALDRIG användas för att förvärma produkten.

  Gjutjärn håller värmen så bra att om en panna/gryta blir överupphettad ger det ett sämre resultat i matlagningen och maten blir bränd.

  Satin Black (matt svart)-emalj har applicerats på alla produkter med utvändig svart, matt emaljering och även på alla pannor, grillpannor, traktörpannor, stekpannor, munkpannor, blinipannor, crêpespannor, wokar, taginer och stekgrytor. De här produkterna är idealiska att steka, grilla och bryna i samt vid tillagning av vissa gryträtter. Satin Black-emaljen är speciellt framtagen för matlagning som kräver höga yttemperaturer, vilket inte är riktigt samma sak som bara matlagning på hög värme. Med gjutjärn uppnås högre yttemperaturer genom att man låter pannan eller grytan bli ordentligt genomvarm genom att ställa in plattan på jämn/medelhög värme.

  Oavsett typ av ingredienser och recept uppnås det bästa resultatet genom att man sänker värmen när rätt yttemperatur har uppnåtts eller när rätt temperatur på matfettet har uppnåtts. Konstant användning av hög värme medför överupphettning samt att maten bränns eller fastnar, detta gäller särskilt känsliga blandningar till omelett eller andra äggrätter.

  Den matta, svarta emaljen får efter upprepad användning en beläggning av patina (en svartbrun yta). Patinan är resultatet av naturliga oljor och fett från maten som bränns in i den varma ytan. Undvik att diska bort patinan då den förbättrar stekförmågan och motverkar att maten fastnar. Samtidigt bidrar den till att man kan minska mängden fett som behövs till matlagningen.


  Användning i ugn

  För svart fenolknopp till lock får ugnstemperaturen inte överstiga 200° C/gasläge 6.

  Produkter med integrerat gjutjärnshandtag och/eller stålknopp kan användas i alla temperaturer.

  Ugnar med gjutjärn invändigt. Placera inte köksutrustning av något slag i bottnen på en ugn som är klädd med gjutjärn invändigt. Det höjer tillagningstemperaturen i ugnen och därmed ökar tillagningshastigheten med risk för att maten blir förstörd. Undvik att dra eller skjuta produkten över bottenbeklädnaden då det kan skada din produkt. För bästa resultat ska köksutrustningen alltid placeras på en plåt eller ett galler.

  Produkter med trähandtag tål inte att användas i ugnen då det kan förstöra handtaget.


  Goda råd vid stekning och sautering på gjutjärn.

  När du steker och sauterar ska matfettet vara varmt innan du lägger ned maten i produkten. Se därför till att både produkten och matfettet är varma. Oljan eller fettet som täcker produkten är tillräckligt varmt när oljan har en lätt krusning på ytan eller smöret eller annat matfett bubblar eller skummar.


  Goda råd vid användning av grillpannan i gjutjärn

  När man grillar i en grillpanna ska man först förvärma den tomma pannan för att pannan ska få en mycket hög yttemperatur för bryning. Detta råd gäller inte övriga produkter!

  För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att ytan är tillräckligt varm innan man lägger maten i pannan. Man får inga bruna grillränder om pannans yta är för kall eller om maten är för fuktig. Torka av överskottsfukt från matvarorna med hushållspapper, detta gäller även marinerade matvaror.

  Ställ en tom panna på plattan, sätt på plattan på medelvärme och låt pannan bli genomvarm under några minuter (ca 5-10 min.). Häll inte olja i en kall panna. När pannan hettas upp blir oljan nämligen för varm och börjar ryka. Ta några droppar vatten på fingrarna och stänk i den varma pannan. Om vattendropparna sjuder och förångas meddetsamma är pannan tillräckligt varm och klar att användas. Om vattnet bildar ånga men inte sjuder ska pannan värmas upp lite till och sedan upprepar du testet med vatten. När pannan är tillräckligt varm, spraya lite olja i pannan med en oljespray eller pensla olja i pannan med en bakpensel i silikon från Le Creuset (eller kan maten som ska stekas penslas med olja). Vi rekommenderar att man använder vegetabilisk olja, jordnötsolja eller majsolja, då olivolja kan osa kraftigt. När pannan väl har fått sin beläggning av patina behöver man bara använda ytterst lite olja eller ingen olja alls. För att få de karakteristiska grillränderna på maten ska råvarorna ligga stilla i pannan i flera minuter. Om man flyttar runt maten i pannan för snabbt kan maten fastna, grillränderna blir inte så tydliga och saften från maten kan rinna ut.


  Användning av matfett

  Den emaljerade ytan i ljus sandfärg lämpar sig inte för matlagning utan vätska eller matfett. Vätska, olja, fett eller smör ska täcka bottnen helt före upphettning. Håll alltid ett öga på produkten medan den upphettas och låt inte produkten koka torrt då det kan uppstå bestående skador på emaljen.

  Vid fritering i en djup panna får den maximala oljemängden inte överstiga 1/3 av pannans kapacitet eftersom oljenivån stiger när ingredienserna läggs ned i pannan. Vi rekommenderar att man av säkerhetsskäl använder en stektermometer och att man har ett lock nära till hands om oljan skulle bli överhettad eller börja brinna.


  Förvaring och marinering av matvaror

  Den emaljerade ytan i ljus sandfärg är vattentät och därför är produkten lämplig för förvaring av rå eller tillagad mat samt för syrahaltiga marinader


  Val av köksredskap

  Vi rekommenderar att man använder silikonredskap från Le Creuset som gör matlagningen enklare och bekvämare och samtidigt skyddar ytan på produkterna.

  Metallredskap, skedar eller vispar får endast används med försiktighet och får ej skrapas över emaljytan. Undvik även att slå av dessa redskap mot kanten på grytan eller pannan.

  Elektriska eller batteridrivna vispar får inte användas då detta skadar emaljen.

  Knivar eller redskap med vassa kanter får inte användas till att skära i maten direkt i produkten.


  Handtag

  Handtag i gjutjärn eller knoppar i rostfritt stål blir varma vid användning både på spisen och i ugnen. Använd alltid en torr, tjock trasa eller grytlappar till varma produkter och knoppar. Produkter med trähandtag får inte användas i ugnen.

  Se till att alla handtag och knoppar är åtspända genom att se över och efterspänna dem med jämna mellanrum.


  Rengöring

  Produkten ska alltid svalna i några minuter innan du diskar den med varmt vatten och diskmedel, sköljer av den och torkar den noga. Häll aldrig kallt vatten i eller på en het produkt och ställ aldrig ned en varm produkt direkt i kallt vatten då det kan uppstå en temperaturchock som kan ge sprickor eller skador på emaljen.

  Om det finns matrester kvar i pannan eller grytan ska den fyllas med varmt vatten och stå i blöt i 15-20 minuter och sedan diskas av som vanligt.

  Nylonsvampar, mjuka disksvampar eller diskborstar kan användas för att få bort envisa matrester. Använd inte svampar i metall eller skarpa rengöringsmedel med slipeffekt då det kan skada emaljen.

  Mindre fläckar eller metallmärken (orsakade av metallredskap) kan tas bort med Le Creusets rengöringsmedel “Pots & Pans” för köksutrustning. Att använda den här produkten då och då bidrar även till att bevara dina produkter som nya. Produkten kan köpas hos din lokala återförsäljare.

  Ställ aldrig tillbaka fuktiga produkter i skåpet. Produkterna ska förvaras i ett torrt skåp eller på en plats med luftgenomströmning utan fukt.

  Häll aldrig kallt vatten på/i en het produkt och sänk aldrig ned en varm produkt i kallt vatten då det kan medföra en termisk chock som kan ge sprickor eller emaljskador på produkten.


  Produkter med satin black (mattsvart)-emalj. Försök inte att avlägsna patinan (den brunaktiga, svarta beläggningen) som bildas på den matta, svarta ytan. Patinan förbättrar stekegenskaperna och förhindrar att maten fastnar i produkten. Låt alltid produkten svalna innan den diskas.

  Om möjligt ska du bara skölja av produkten i varmt vatten och därefter torka av ytan med en fuktig trasa. Detta gäller om produkten används regelbundet vid tillagning av mat som inte tenderar att fastna.

  Om det krävs en grundligare rengöring av produkten används varmt vatten med diskmedel varefter produkten sköljs av och torkas noga. För att få bort matrester som har fastnat och är svåra att få bort ska man fylla produkten med varmt vatten och låta den stå i blöt en stund. Diska, skölj och torka sedan produkten som vanligt.

  Det kan vara praktiskt att använda en diskborste för att få bort små matrester eller vid rengöring mellan räfflorna på grillen. Använd inte grytrengöring eller rengöringsmedel med slipeffekt på stekytan.

  Vid fastbränning av mat med hög sockerhalt (t.ex. marmelad och karamell) kan det bli betydande skador på produktens invändiga glasemalj och på plattan (om man spiller på plattan). Fastbränt socker ska avlägsnas omedelbart.

  Om det finns fastbrända, förkolnade matrester invändigt som är svåra att få bort, lägg en tablett med maskindiskmedel i produkten och fyll på med vatten tills tabletten är täckt. Hetta upp produkten på medelhög värme och låt lösningen sjuda i ca 25 min. Diska därefter produkten som vanligt.


  Maskindisk

  Alla produkter med integrerade handtag i gjutjärn, fenolhandtag eller knoppar i rostfritt stål kan diskas i diskmaskin. Produkter med trähandtag tål inte maskindisk.

  Att konstant diska produkten i diskmaskinen kan dock medföra att emaljen med tiden bleknar. Detta skadar inte produkten och försämrar inte dess kapacitet.

  Diskmaskinens program ska alltid gå klart helt innan maskinen öppnas. På så sätt är produkterna helt torra när de tas ut ur maskinen.

  För produkter med satin black-emalj blir uppbyggnaden av patinan mycket mindre effektiv om produkten diskas i diskmaskinen. Detta medför ökad förbrukning av matfett i matlagningen under en längre tid.


  Garanti

  Le Creuset lämnar livstidsgaranti på gjutjärnsprodukter. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här


  • Stengods

   Innan produkten tas i bruk

   Innan stengods används första gången avlägsnas emballaget och produkten diskas i varmt vatten med diskmedel och sedan torkas den grundligt.


   Så här använder du produkterna


   Användning i ugn

   Stengods är lämpligt att använda i ugnen i upp till 260° C och under ugnens grillelement. Vid användning i ugnen bör stengodset alltid ställas på ett galler. Använd alltid grytlappar när du hanterar varma formar. Stengods får aldrig användas direkt på grillen, spisen eller ställas på bottnen av ugnen.

   När du använder en stengodsprodukt under ugnens grillelement så se alltid till att det är ett mellanrum på minst 6,5 cm mellan stengodset och grillelementet.

   Le Creusets stengods kan användas i mikrovågsugnen. Handtagen kan bli varma om produkten är i mikrovågsugnen under en längre tid, särskilt om handtagen omges av plastfolie. Täck därför bara över den öppna delen av formen och lämna handtagen fria.

   Viktigt. Använd aldrig dina stengodsprodukter över öppen eld, detta gäller även din grill oavsett typ och utformning. Tillsätt inte vätska till maten under tillagning i en stengodsprodukt medan produkten är varm och placerad i ugnen. Detta kan orsaka att produkten spricker vilket kan medföra personskada eller skada på övriga material. Om du behöver tillsätta vätska under tillagningen ska du alltid ta ut stengodsprodukten ur ugnen och låta den stå i 10 minuter innan du tillsätter antingen varm eller ljummen vätska som vin, öl, buljong m.m. Tillsätt aldrig kall vätska!


   Användning av frys

   Le Creusets stengods kan användas i kylskåp och frys. Stengodset tål -18° C.

   Från frys till ugn. Undvik att sätta in stengods med frusen mat i en varm ugn. Placera stengodset med den frusna maten i en kall ugn och låt stengodsprodukten värmas upp tillsammans med ugnen.


   Rengöring

   Vid daglig rengöring, låt stengodset svalna ett par minuter, därefter diskas det och torkas av. Stengodset tål även maskindisk.

   Stengods från Le Creuset har en glaserad yta som är lätt att rengöra. Dessutom är glasyren hygienisk då den varken absorberar lukt, smak eller färg från livsmedel.

   Envisa matrester. Låt stengodset svalna helt och fyll därefter stengodsprodukten med varmt vatten och diskmedel. Låt matresterna lösas upp i ca 10-20 minuter. Diska därefter produkten som vanligt.

   Svarta streck på stengods. Vissa bestick kan ge mörka märken på tallrikar, koppar m.m. Ofta kan dessa streck tas bort med ett milt skurpulver eller slipmedel. Man gnider med lite milt skurpulver eller slipmedel på en trasa eller mjuk svamp. Både själva metallen, innehållet av nickel och utformningen av knivbladet har betydelse för ifall bestick ger svarta streck.


   Garanti

   Le Creuset lämnar 5 års garanti på produkter i stengods. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


   • Toughened non-stick

    Innan produkten tas i bruk

    Avlägsna allt emballage och alla klistermärken. Diska produkten i varmt vatten med diskmedel, skölj av och torka grundligt. Endast produktens stekyta ska behandlas före användning. Utsidan ska INTE behandlas. Häll lite vegetabilisk olja eller majsolja på produkten och gnid in den med en bit hushållspapper. Skölj av produkten med varmt vatten och torka den. Produkten är nu klar att användas. Genom att upprepa den här behandlingen regelbundet skyddas non-stick-beläggningen och därmed bevaras produktens stekegenskaper.


    Så här använder du produkterna


    Värmekällor

    Använd alltid en platta som motsvarar produkten storleksmässigt. Produkten ska alltid täcka plattan/lågan helt. Gaslågan får aldrig flamma upp längs produktens sidor utan ska justeras så att den bara träffar produktens botten. På glaskeramik- eller induktionshällar får produkten aldrig dras eller skjutas över ytan då det kan förstöra spisens yta och/eller produktens botten. Lyft alltid produkten när du ska flytta den.
    Vid användning på induktionshäll ska man alltid använda en platta som motsvarar den rostfria stålplattan i bottnen av produkten. Om en produkt med liten rostfri stålplatta används på en för stor induktionsplatta kan detta medföra att det magnetiska fältet försvagas och därmed inte avger tillräckligt stark värme. I vissa fall kan plattan inte “känna igen” bottnen och därför alstras ingen värme.

    Vid användning på induktionshäll får booster-funktionen inte användas längre än nödvändigt för att få maten/vätskan att koka/steka. Booster-funktionen ska bara användas till snabb uppvärmning av stora mängder vatten för kokning av t.ex. pasta eller grönsaker. Under matlagningen kan det uppstå svaga ljud från produkten orsakade av induktionsplattan. Detta skadar inte produkten och påverkar inte funktionaliteten.

    Toughened Non-Stick är inte avsedd för användning på utomhusgrillen.


    Inställning av temperatur

    Använd medelhög eller låg värme till vanlig matlagning, då värms produkten upp gradvis och jämnt. När man vill bryna, kött, fågel eller fisk på hög värme kan man höja temperaturen, men när produkten är varm och maten läggs i bör temperaturen åter sänkas till medelhög eller låg. Produkten får ALDRIG används på högsta värme vid upphettning eller matlagning då överupphettning kan skada non-stick-beläggningen.


    Användning i ugn

    Högsta ugnstemperatur är 260° C (220° C om produkten används med ett Toughened Non-Stick ugnsfast glaslock från Le Creuset). Vid användning av ugnens grillelement ska avståndet mellan produktens översta kant och grillelementet vara minst 5 cm.


    Goda råd för användning av glaslock

    Med Le Creusets glaslock blir möjligheterna i matlagningen ännu fler. Med glaslocket kan du titta till maten utan att lyfta på locket. På så sätt släpper du inte ut ångan och matens saftighet och smak bevaras. Le Creusets glaslock är ugnsfast i upp till 220° C/gasläge 7.


    Användning av matfett

    Toughened Non-Stick-serien kan användas till matlagning med eller utan matfett. Vid användning av matfett tillsätts lite smör eller olja innan produkten hettas upp. Detta förbättrar bryningsprocessen som sätter smak på maten. Oljan eller smöret får aldrig hettas upp så kraftigt att det börjar ryka. Om matfettet börjar ryka bör du slänga oljan/smöret, låta produkten svalna och tillsätta nytt matfett innan du fortsätter. Vid fettfri matlagning förvärms produkten på medelhög värme i cirka 2 minuter innan maten tillsätts. Lämna aldrig mat i produkten på en påslagen platta utan uppsikt. Håll alltid ett öga på temperaturen för att undvika överupphettning som kan skada non-stick-beläggningen.


    Förvaring och marinering av matvaror

    Förvara aldrig livsmedel i produkterna. Ingredienserna kan vid längre tids påverkan skada non-stick-beläggningen.


    Val av köksredskap

    Vi rekommenderar Le Creusets silikonredskap samt värmetåliga plast- eller träredskap. Metallredskap kan användas i produkterna men dessa bör användas med försiktighet. Skrapa aldrig hårt över beläggningen med metallredskap och slå aldrig av en grytsked eller spatel mot produktens kant. Knivar, palettknivar och andra redskap med vassa kanter får aldrig användas till att skära i maten i produkten. Elektriska eller batteridrivna vispar eller mixerstavar får aldrig användas på non-stick-beläggningen.


    Handtag

    Använd alltid grytlappar när du ska hantera den varma produkten.


    Rengöring

    Låt produkten svalna ett par minuter innan du diskar den. Häll aldrig kallt vatten på en varm produkt. Använd ALDRIG stålull, hårda skurborstar, skurpulver o.l. för rengöring av produkten. Produkten diskas med varmt vatten med eller utan diskmedel och en mjuk svamp eller en vanlig diskborste. Maten släpper lätt från den härdade, förstärkta non-stick-ytan vilket underlättar rengöringen. För att bevara produktens utseende och non-stick-funktion rekommenderar vi att produkten diskas för hand i varmt vatten och diskmedel istället för i diskmaskin. Det bidrar till att non-stick-ytan bevaras längre och matlagningsegenskaperna förbättras.


    Maskindisk

    Använd bara vanligt maskindiskmedel (vi rekommenderar varianter utan citrus). Produktens stekyta ska smörjas in med vegetabilisk olja eller majsolja före användning. Notera att produkten kan missfärgas om den diskas i diskmaskin ofta. Det kan även påverka non-stick-funktionen. Detta ses som allmänt slitage och omfattas inte av livstidsgarantin. Om produkten diskas i diskmaskin ofta kan nitarna vid handtagen samt den yttre ringen i bottnen bli matt, eller kan det bildas lite vitt pulver. Detta är helt normalt och påverkar inte produktens användbarhet. Det går att avlägsna det matta skiktet eller det vita pulvret med en trasa och lite vatten med diskmedel. Efter behandlingen sköljs produkten av och torkas noga.


    Garanti

    Le Creuset lämnar livstidsgaranti på Toughened non-stick-produkter. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


    • 3-Ply

     Innan produkten tas i bruk

     Avlägsna allt emballage och alla klistermärken, diska grytan/pannan i varmt vatten och diskmedel och torka av noga. Vi rekommenderar att du behandlar produkter med non-stick-beläggning innan de används första gången. Gnid in beläggningen med vegetabilisk olja med hjälp av hushållspapper. Skölj med varmt vatten och torka av noga. Produkten är nu klar att användas. Om den här behandlingen upprepas med jämna mellanrum skyddas ytan och produkten håller längre.

     Innan en gryta eller panna utan beläggning används första gången samt varje gång produkten har diskats i diskmaskin bör följande göras: Häll olja i grytan/pannan så att bottnen täcks. Hetta upp oljan sakta och fördela oljan upp längs insidorna på grytan/pannan. Ta av grytan/pannan från spisen, låt den svalna och torka av den med hushållspapper. Tillsätt mer olja, matfett eller smör och påbörja matlagningen som vanligt. Tillsätt kryddor först när maten har fått en stekyta. Vänd maten först när den har fått en stekyta och lätt släpper från pannan. Sänk värmen när maten har fått en stekyta.


     Så här använder du produkterna


     Värmekällor

     På alla spisar med glasytor ska grytan/pannan alltid lyftas till och från eller över ytan. Skjut eller drag aldrig grytan/pannan över ytan då detta kan orsaka skador på produktens botten och på spisens yta.

     Vid användning på induktionshäll, använd alltid en platta på induktionshällen som motsvarar stålplattan i bottnen av produkten. Om en produkt med en liten botten används på en för stor induktionsplatta kan detta medföra att det magnetiska fältet försvagas och därmed inte avger tillräckligt stark värme. I vissa fall kan plattan inte “känna igen” bottnen och därför alstras ingen värme. Använd INTE booster-funktionen längre än vad som behövs för att få maten/vätskan att koka/steka. Booster-funktionen ska bara användas till snabb uppvärmning av stora mängder vatten för kokning av pasta, grönsaker eller liknande. Under matlagningen kan det uppstå svaga ljud från produkten orsakade av induktionsplattan. Detta skadar inte produkten och påverkar inte funktionaliteten.


     Inställning av temperatur

     Tack vare 3-PLY-produkternas speciella design behöver du inte använda maximal värme. Det räcker med medelhög till låg värme vid nästan all matlagning inklusive stekning och sjudning Se alltid till att grytans/pannans botten motsvarar plattans storlek. Lågor från gasspis ska alltid begränsas till grytans/pannans botten och ALDRIG flamma upp längs sidorna. Hetta aldrig upp en tom gryta/panna. Använd alltid grytlappar när du hanterar varma grytor/pannor, både under och efter matlagningen. Vid användning av salt ska detta alltid tillsättas i varm vätska eller varm mat så att det löses upp ordentligt. Häll aldrig salt direkt på ytor av rostfritt stål då det kan resultera i bestående missfärgning.

     Skador orsakade av överupphettning känns igen omedelbart då ytan på rostfritt stål ändar färg och blir gyllene/brun/blå. Den här missfärgningen är permanent och kan inte tas bort på något sätt. Missfärgningen påverkar dock inte grytans/pannans kapacitet. Produkter med non-stick-beläggning kan också bli missfärgade och i värsta fall kan beläggningen lossna i form av bubblor eller flagor.

     Non-stick-produkter. För att skydda ytan och undvika skador bör endast medelhög eller låg värme användas vid all matlagning. Använd ALDRIG hög värme. 3-PLY tål upp till 260° C i ugnen. Glaslock tål upp till 220° C.


     Användning i ugn

     När produkterna används under ugnens grillelement bör det vara ett avstånd på minst 5 cm mellan värmekällan och överkanten av grytan/pannan.


     Goda råd för användning av lock

     Det tättslutande locket, den jämna värmefördelningen och den goda varmhållningen i Le Creusets 3-PLY-produkter gör det möjligt att laga mat med ytterst lite vätska. Detta är idealiskt vid tillagning av grönsaker och frukt då smak och näringsämnen bevaras. Lägg mat och lite vatten i en kall gryta. I en gryta på 16-20 cm tillsätts 100 ml vatten för tillagning i 20-30 minuter. I en gryta på 24 cm tillsätts 150 ml vatten. Lägg på locket och hetta upp vattnet tills det bildas ånga i grytan. Så snart maten börjar sjuda sänks värmen till låg tills det inte längre kommer någon ånga ur grytan. Låt maten sjuda klart under lock så länge som det anges i receptet. Lyft inte på locket under tillagningen då det är meningen att ångan ska stanna kvar inne i grytan. Om man lyfter på locket bör man tillsätta lite extra vatten för att kompensera för den ånga som släpps ut.

     Obs. Den här metoden är inte lämplig när man använder en ånginsats eller när man använder pastagrytan med pastainsats.


     Förvaring och marinering av matvaror

     Förvara aldrig mat i grytan/pannan, varken rå, marinerad eller redan tillagad mat. Ingredienserna kan skada grytans/pannans yta.


     Val av köksredskap

     För att skydda dina pannor rekommenderar vi att du använder redskap av silikon, värmebeständig plast eller trä i produkter både med och utan beläggning. Metallredskap kan dock användas med försiktighet, men bör aldrig skrapas hårt mot ytan. Slå aldrig av metallredskap mot kanten av grytan/pannan.

     Knivar och andra vassa föremål bör aldrig användas till att skära i maten på non-stick-beläggningen.

     Produkter såsom elektriska eller batteridrivna vispar eller mixerstavar bör aldrig användas på non-stick-ytan.


     Rengöring

     Låt grytan/pannan svalna ett par minuter innan den diskas. Diska med varmt vatten och diskmedel, skölj och torka av noga eller diska i diskmaskin. Vid envisa matrester som sitter fast rekommenderar vi att produkten får stå i blöt med varmt vatten i 10-15 minuter och därefter diskas. Fyll inte varma grytor/pannor med kallt vatten – låt alltid grytan/pannan svalna först! Använd endast svampar eller borstar av mjuk nylon för att avlägsna envisa matrester. Använd aldrig hårda svampar eller borstar av metall, hård nylon eller liknande samt skurpulver och andra starka rengöringsmedel då dessa kan skada ytan. En patenterad rengöringsprodukt speciellt framtagen för rostfritt stål kan användas för att få bort kalkavlagringar och andra märken. Den kan även användas för att underhålla, polera och skydda in- och utvändiga ytor (får inte användas på non-stick-beläggningar).

     Produkter med non-stick-beläggning. Efter användning, låt pannan svalna i ett par minuter innan den diskas. Diska den sedan noggrant. Maten släpper lätt från den härdade, förstärkta non-stick-ytan vilket underlättar rengöringen. För att bevara produktens utseende och non-stick-funktion, rekommenderar vi att produkten diskas för hand i varmt vatten och diskmedel istället för i diskmaskin. Det bidrar till att non-stick-ytan bevaras längre och matlagningsegenskaperna förbättras.


     Maskindisk

     Produkter med non-stick-beläggning. Om produkten har diskats i diskmaskin: 1) Använd bara vanligt maskindiskmedel (vi rekommenderar varianter utan citrus). 2) Produktens stekyta ska smörjas in med vegetabilisk olja eller majsolja före användning.

     Notera att produkten kan missfärgas om den diskas i diskmaskin ofta. Det kan även påverka non-stick-ytans funktionalitet. Detta betraktas som allmänt slitage och omfattas inte av livstidsgarantin.


     Garanti

     Le Creuset lämnar livstidsgaranti på produkter i 3-PLY-serien. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


     • Emaljerade stålgrytor

      Innan produkten tas i bruk

      Avlägsna allt emballage och alla etiketter. Diska därefter produkten i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj produkten och torka den grundligt.


      Så här använder du produkterna


      Värmekällor

      Le Creusets köksutrustning i emaljerat stål kan ENDAST användas på spis inklusive induktionshäll. Produkterna kan INTE användas i ugnen. Välj alltid en platta/kokzon som motsvarar storleken på produktens botten. Gaslågor ska begränsas till bottnen av produkten och får aldrig slå upp längs sidorna. På keramiska plattor ska produkten alltid lyftas på, av och över plattan. Dra aldrig produkten över plattan då det kan skada både produktens botten och keramikytan.

      Vid användning på induktionshäll, välj alltid en platta som motsvarar storleken på grytans botten. Att använda en gryta som är mindre än värmekällan kan medföra ett svagare magnetfält och reducera värmeeffekten. I vissa fall kan det hända att plattan/kokzonen inte registrerar grytan och därmed alstras ingen värme. Använd ALDRIG boost-funktionen längre än vad som behövs för att koka upp grytans innehåll. Boost-funktionen bör ENDAST användas vid snabb upphettning av stora mängder vatten för kokning av t.ex. pasta och grönsaker. Under matlagningen kan du uppleva ett svagt ljud som genereras i grytan av induktionsplattan. Det förstör inte grytan och påverkar inte matlagningen.


      Inställning av temperatur

      Hetta aldrig upp en tom gryta. På grund av den effektiva värmeledningen bör höga temperaturer endast användas vid kokning av vatten till grönsaker, pasta osv. Vid annan typ av matlagning hettas grytan upp sakta på låg till medelhög värme. När grytan är varm, sänk till låg värme under själva matlagningen. Använd alltid en torr grytlapp eller trasa vid hantering av varma produkter före och efter matlagningen.


      Val av köksredskap

      För att skydda dina grytor rekommenderar vi att du använder redskap av silikon, värmetålig plast eller trä. Undvik att använda knivar och andra metallredskap. Undvik upprepade stötar mot plattan eller andra hårda ytor, speciellt på grytans kant då detta kan skada emaljen.


      Rengöring

      Grytan ska alltid svalna av i några minuter innan den diskas i varmt vatten med diskmedel. Skölj av och torka noggrant eller diska grytan i diskmaskin. Vid envisa matrester fylls grytan med varmt vatten och får stå i blöt i 10-15 minuter. Varma grytor får aldrig fyllas med eller sänkas ned i kallt vatten. Använd endast mjuka nylonsvampar eller diskborstar för att avlägsna envisa matrester. Använd inte hårda skursvampar eller rengöringsmedel då det kan skada grytan.


      Garanti

      Le Creuset lämnar 5 års garanti på emaljerade stålgrytor. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


      • Vattenkittlar

       Innan produkten tas i bruk

       Avlägsna allt emballage och etiketter. Se till att handtaget på vattenkitteln är lodrätt (endast på modeller med hopfällbara handtag). Skölj vattenkitteln med varmt vatten. Fyll den sedan med rent vatten, koka upp vattnet och häll därefter ut det.


       Så här använder du produkterna


       Värmekällor

       Kan användas på alla typer av spisar inklusive induktionshäll. Vattenkitteln får aldrig fyllas över nivåmarkeringen på utsidan av kitteln eller enligt diagrammen nedan.

       Se till att bottnen på vattenkitteln motsvarar storleken på kokzonen/plattan. Lågor från gas ska alltid hållas under vattenkitteln och får inte flamma upp längs sidorna på produkten.

       Vid användning av induktionshäll, se alltid till att matcha diametern på vattenkittelns botten med induktionshällens kokzon. Vi rekommenderar inte att man använder boost-funktionen på en induktionshäll vid uppvärmning av vattenkitteln. Induktionshällens teknik är mycket kraftfull och vid användning av boost-funktionen kan vattenkitteln koka torrt eller kan emaljen överupphettas, vilket kan leda till skador på vattenkitteln eller plattan.

       Vid användning av Aga/Rayburn och andra spisar i gjutjärn, använd alltid kokplattan på gjutjärnsspisen - inte sjudningsplattan. Se till att plattan hålls ren från smuts med hjälp av stålborsten som levererats med spisen av spistillverkaren. Detta bidrar till att ge bra kontakt mellan vattenkittelns botten och plattan. Att koka upp vatten upprepade gånger i snabb följd kan medföra förlängning av uppvärmningstiden då värmen går förlorad från kokplattan. Om plattan har lämnats med öppet lock stängs locket så att plattan kan bli varm igen före uppvärmning av vattenkitteln. Vattenkittlar med en bottendiameter på mindre än 14 cm är inte avsedda att användas på Aga/Rayburn/andra gjutjärnsspisar.


       Inställning av temperatur

       Du får aldrig hetta upp en tom vattenkittel. Se alltid till att locket sitter fast ordentligt på vattenkitteln. En vattenkittel under uppvärmning får inte lämnas utan uppsikt. Lita inte på visslan som påminnelse om att vattenkitteln inte är under uppsikt. Visslan är en bekvämlighet, inte en säkerhetsanordning.

       Vi rekommenderar att man använder grytlappar vid hantering av vattenkitteln eller när visslan tas av, både under och efter kokning av vatten. Efter att vattenkitteln har tagits av från värmen, vänta 5-10 sekunder innan du öppnar visslan. Detta säkerställer att kokningen har avstannat och att det varma vattnet kan hällas ut säkert. Undvik att vända vattenkitteln upp och ned vid upphällning. Låt vattenkitteln svalna ordentligt före påfyllning. Fyll aldrig på kallt vatten i en varm vattenkittel direkt efter att den har kokat upp.

       Låt aldrig vattenkitteln koka torrt. Om vattenkitteln kokar torrt kan det resultera i skador på både vattenkitteln och/eller plattan. Om vattenkitteln har kokat torrt ska du stänga av plattan och inte ta i vattenkitteln förrän den har svalnat ordentligt. Undvik att stöta/banka vattenkitteln i spisen eller hårda ytor - detta kan skada emaljen.


       Handtag

       Handtag och knoppar kan lossna med tiden. Vi rekommenderar att man drar åt/spänner skruvarna då och då efter behov. Var försiktig så att du inte överspänner skruvarna.


       Rengöring

       Så småningom kan det bildas kalkavlagringar på vattenkittelns insida när den används i områden med hårt vatten. Detta är normalt men kan påverka hur lång tid det tar att koka upp vattnet. För att skydda vattenkitteln mot kalkbildning ska den alltid tömmas på vatten efter att den har använts. Ett milt avkalkningsmedel kan användas med jämna mellanrum om det behövs. Följ alltid anvisningarna på avkalkningsmedlet. Rengöringsmedel med slipeffekt bör inte användas då det kan skada vattenkittelns insida.


       Garanti

       Le Creuset lämnar 5 års garanti på vattenkittlar. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


       • Bakformar

        Innan produkten tas i bruk

        Innan bakformen används första gången avlägsnas emballaget och produkten diskas i varmt vatten med diskmedel och sedan torkas den grundligt.


        Så här använder du produkterna


        Värmekällor

        Bakformarna är framtagna för användning i ugn i upp till 240° C. Tål inte mikrovågsugn, grill eller andra direkta värmekällor.


        Goda råd för användning av springform

        Den här formen är inte avsedd för alltför tunnflytande smet då den riskerar att rinna ut.


        Användning av matfett

        Non-stick-beläggningen är så effektiv att smörjning och bakplåtspapper i de flesta fall inte behövs. Vid bakning av kakor med mycket högt innehåll av socker rekommenderar vi att man smörjer bakformen eller använder bakplåtspapper.


        Val av köksredskap

        För att skydda dina bakformar rekommenderar vi att du använder redskap av silikon, värmebeständig plast eller trä i produkter både med och utan beläggning. Metallredskap kan användas med försiktighet. Knivar och andra vassa redskap får inte användas.


        Rengöring

        Låt bakformen svalna innan den diskas. Diska i varmt vatten med diskmedel, skölj av och torka grundligt. Vid envisa mat- eller kakrester rekommenderar vi att produkten får stå i blöt med varmt vatten i 10-15 minuter och därefter diskas. Fyll inte varma bakformar med kallt vatten då de riskerar att slå sig.

        Använd aldrig hårda svampar eller borstar av metall eller hård nylon, skurpulver eller andra starka rengöringsmedel då dessa kan skada beläggningen.

        Diskvatten som samlas inne under kanten på bakformen kan utveckla lite rost. Det är helt normalt för karbonstål och det påverkar inte produktens egenskaper eller kapacitet.

        Tål inte maskindisk.


        Garanti

        Le Creuset lämnar livstidsgaranti på bakformar i aluminium. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


        • Vintillbehör

         Så här använder du produkterna

         De flesta av korkskruvarna från Le Creuset är självuppdragande. Tack vare den självuppdragande mekanismen går det snabbt och enkelt att öppna en flaska vin då du öppnar vinflaskan helt utan att dra i korken. Detta gäller dock inte WT-modellerna och PC-300.

         Avlägsna alltid folie och/eller vax från vinflaskans kork innan du använder korkskruven.

         Korkskruvarna passar till många typer av korkar och flera av dem är avsedda för syntetiska korkar.

         De flesta korkskruvarnas skruvar har non-stick-beläggning i 3 skikt som gör skruven extra stark och smidig. Skruvspetsen på de nyare modellerna är gjord så att den automatiskt anpassar sig efter olika natur- eller plastkorkars egenskaper.

         Alla Le Creusets korkskruvar klarar tändstickstestet. Det innebär att en tändsticka kan föras in i skruvens spiral. Det är ett tecken på att skruven har den rätta utformningen som gör att skruven lätt glider ned i korken. Tändstickstestet i kombination med den centrerade spetsen är ett tecken på korkskruvens höga kvalitet och effektivitet.


         Användning av LM-korkskruvar

         Skruven i LM-modellerna kan bytas ut, vilket garanterar korkskruvens långa livslängd. När det yttersta skiktet av non-stick-beläggningen har nötts av från skruvspetsen bör skruven bytas. Det är viktigt att byta en sliten skruv då en skruv som inte bytts ut kan skada och i värsta fall förstöra korkskruven.

         Om korken i vinflaskan är förseglad med en vaxpropp ska denna avlägsnas innan LM-korkskruven används.

         Om mekanismen på din LM-korkskruv fastnar när du försöker avlägsna korken från skruven efter öppnandet kan det bero på korkens egenskaper. T.ex. är vissa korkar tillverkade av plast. I sådana fall ska du, för att undvika att skada korkskruven, avlägsna korken från skruven med fingrarna genom att skruva av den från skruven. Se upp så att du inte skär dig på skruvens vassa spets.

         Om du upplever att det krävs för mycket kraft för att avlägsna korken ur en viss flaska vid användning av din automatiskt självuppdragande LM-korkskruv rekommenderar vi att du inte använder din LM-korkskruv till nästa flaska utan istället använder en av de klassiska eller självuppdragande korkskruvarna.

         Vid öppning av flaskor med syntetisk kork rekommenderar vi att man inte använder korkskruvens automatiska självuppdragande funktion. Istället bör korken skruvas ur med fingrarna.

         LM-modellerna är inte utformade för att sätta tillbaka en kork i en öppnad vinflaska.

         Använd inte LM-modellerna till öppning av flaskor med mousserande vin.


         Rengöring

         Le Creusets vintillbehör kan rengöras med en fuktig trasa, eventuellt med lite diskmedel. Använd aldrig smörjmedel, skurmedel eller skursvampar till dina vintillbehör. Le Creusets vintillbehör tål inte maskindisk.


         Garanti

         Le Creuset lämnar 2-10 års garanti på vintillbehör beroende på produkten. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


         • Kvarnar

          De keramiska kvarnarna från Le Creuset används till finfördelning av salt och peppar.

          Kvarnarna är motståndskraftiga mot korrosion vilket ger en lång livslängd. Metallknoppen gör det lätt att justera hur grovt kvarnarna ska mala.


          Rengöring

          Kvarnarna torkas rena med en fuktig trasa eventuellt med lite diskmedel. Kvarnarna tål inte att sänkas ned i vatten.


          Garanti

          Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


          • Knivar

           Val av skärunderlag

           Vi rekommenderar att man endast använder en skärbräda av trä eller plast när man skär. Undvik att skära på hårda underlag som t.ex. sten, skiffer, keramik, marmor, metall eller glas då det kan skada knivens egg.

           Använd INTE din kniv till något annat än matlagning.


           Goda råd

           • Försäkra dig om att kniven alltid är synlig. Täck inte över kniven med kökshanddukar och låt den inte ligga i blöt i skummande diskvatten.
           • Använd alltid rätt typ av kniv till det du ska skära.
           • Försök aldrig att fånga en kniv om den trillar i golvet.
           • Se till att alltid hålla knivar utom räckhåll för barn.
           • Prova aldrig en klingas skärpa genom att dra fingrarna över eggen.

           Rengöring

           För bästa möjliga skötsel rekommenderar vi att kniven diskas för hand i varmt vatten med diskmedel, sköljs av och torkas grundligt. Detta bidrar till att hålla kniven vass och man undviker skador på klingan. Håll alltid den vassa eggen bort från din hand. Knivarna tål inte maskindisk.


           Skötsel

           En kniv med vass klinga är både enklare och säkrare att använda. Till knivar med en klinga av damaskerat stål rekommenderar vi knivslip/skärpverktyg. Knivar med en rostfri stålklinga kan slipas med ett brynstål. Vi rekommenderar att man slipar sina knivar så ofta som möjligt för att bevara en vass egg.


           Förvaring

           Vi rekommenderar att du förvarar din kniv i ett knivblock eller på en knivmagnet. Knivar får inte förvaras lösa i en låda då klingan kan skadas. Rätt förvaring skyddar även mot olyckor.


           Garanti

           Le Creuset lämnar 2 års garanti på vår kniv-serie. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


           • Glas

            Innan produkten tas i bruk

            Innan glasen används första gången avlägsnas emballaget och produkten diskas i varmt vatten med diskmedel och torkas därefter grundligt.


            Rengöring

            För att bevara produktens utseende rekommenderar vi att glas diskas för hand i varmt vatten med diskmedel i stället för i diskmaskin.

            Glasen tål maskindisk.


            • Silikon- och köksredskap

             Le Creusets silikonredskap är säkra, flexibla och skonsamma mot all typ av köksutrustning. Silikonredskapen är värmebeständiga och tål upp till 250° C. Redskapen kan stå i den varma grytan utan att ändra form eller färg.

             Silikonredskapen har många användningsområden. Slickepottarna kan, förutom till bakning, t.ex. användas som stekspade när du steker i en panna eller gryta. Använd silikonredskapen till att röra, skrapa ur, ösa och servera med.


             Rengöring

             Diska och torka redskapet noga innan det används första gången. På redskapen med trähandtag är silikonhuvudena avtagbara och silikonet tål maskindisk. På nylonredskapen sitter silikonhuvudena fast och hela produkten tål maskindisk.

             Använd inte skur- eller slipmedel för rengöring av dina silikonredskap.


             Skötsel

             Redskapens trähandtag kan smörjas in med lite matolja eller bivax för att bevara träets struktur och utseende längre.


             Garanti

             Le Creuset lämnar 5 års garanti på redskap. Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.


             • Kökstextilier

              Le Creusets kökstextilier bidrar till säker hantering av varm köksutrustning. En integrerad ång- och fettbarriär gör att varken värme, ånga eller vätska tränger igenom.


              Rengöring

              Kökstextiliernas utsida är vatten- och smutsavvisande och kräver därför minimal rengöring. Textilierna är tillverkade i 100 % bomull och tål maskintvätt i 40° C. Krymper inte i tvätten.


              Garanti

              Läs mer om vad garantin omfattar och i vilka fall den inte gäller här.